Sikkerhedsinformation og kemikalier

Posted by GENDA 06-01-2017 0 Comment(s)

Kemikalier kan være skadelige

Når man arbejder med produkter, som indeholder kemikalier, er det vigtigt at vide, om produkterne udgør en risiko, og ikke mindst hvordan man minimerer risikoen for både dig som arbejder med produkterne og din kunde. Det er derfor vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad produkterne indeholder, risici, hvordan man beskytter sig og ikke mindst hvordan man forholder sig ved uheld.

 

Uanset om du anvender produkterne på dig selv, eller på kunder, er det vigtigt at kende til de eventuelle risici der er forbundet med at anvende produkterne. Du skal vide hvordan du minimerer faren ved at anvende produkterne og hvis der alligevel skulle ske noget, skal du vide hvordan du skal reagere over for dette. Af miljøhensyn skal du også vide hvordan produkterne bortskaffes på forsvarlig vis.

 

Nogle af de produkter du skal være opmærksom på er bla. :

- vippelime

- neglelime

- negleprodukter som gellak, gelpolish, shellak, gellish, gelé, akryl, polygel etc.

- Kemikalier som anvendes sammen med negleprodukterne: acetone, isopropylalkohol

 

Når du arbejder med negle, skal du også være opmærksom på slibestøv og tilstrækkelig udsugning eller udluftning på arbejdsstedet.

 

 

Hvor finder jeg informationen?

 

Når du køber produkter, skal der stå på produkterne hvad de indeholder. Hvis de på nogen måde udgør en risiko, skal der også tydeligt stå hvilke risici der er tale om, og hvordan du skal handle hvis uheldet er ude. Der skal også være oplysninger om produkternes holdbarhed, korrekt opbevaring og bortskaffelse. På nogle produkter er det ikke muligt at trykke al denne information på selve beholderen. Da vil informationerne fremgå af en vedlægsseddel.

 

 

På GENDA.dk kan du klikke på PRODUKTINFORMATION i menulinjen øverst på siden, lige under vores logo for at få mere at vide om kemikalier og risiko.

 

 

Dansk indholdsdekleration

Bag på selve produkterne er der trykt de lovpligtige information omkring indholdsstoffer, bortskaffelse og holdbarhed etc.

 

Har du brug for yderligere informationer angående vores produkter er du naturligvis velkommen til at kontakte os.