Kemikalier - allergirisiko

Posted by GENDA 19-03-2017 0 Comment(s)

Akrylater og allergirisiko

Akrylater er bestanddel i langt de fleste produkter som hærder ved UV-lys. Produkterne som gellack, GelPolish, Shellak, Gellish, gele osv. indeholder alle akrylater. Akrylater er mistænkt for at kunne udløse en allergisk reaktion i huden som er blevet udsat. Risikoen for en allergisk reaktion er muligvis større for nogle mennesker end andre, og graden for, hvor meget man udsættes for, har også betydning. Ved brugen af produkter med akrylater opstår risikoen for allerigsk reaktion, hvis produktet kommer på huden omkring neglen. 

 

Advarsler, indholdsbeskrivelser og sikkerhedsvejledninger.

Da gellack, ligesom alle lignende produkter, indeholder akrylater som er mistænkt for i enkelte tilfælde, at have udløst en allergisk reaktion ved hudkontakt, bør der udvises omhyggelighed ved bug af produktet.

Vi råder til, at produktet anvendes af professionelle. Vi anbefaler et relevant neglekursus. Læs altid sikkerhedsbladene inden du bruger et nyt produkt.

 

Den gellack vi fører, er et kvalitetsprodukt og som følge deraf kan du selvfølgelig se og downloade produkternes msds dokumenter.

I msds dokumentationen er der beskrevet hvilke kemikalier produktet indeholder og i hvilke mængder. Der er også beskrevet om produkterne (indholdsstofferne) udgør fare og risiko, hvilken grad og hvordan man skal reagere. Du kan hente msds dokumenterne her:

 

CCO BaseCoat

CCO TopCoat

CCO Color GelPolish

 

CLP mærkning

Ud over msds dokumenterne skal kemi produkter også være CLP mærket. CLP står for Classification, Labelling and Packaging of Chemicals. Denne mærkning kan være printet på selve produktets embalage, eller den kan være vedlagt. Her skal der helt basalt fremgå hvor farligt et stof er, hvor i det farlige består, og hvordan man skal handle/reagere hvis uheldet er ude.

 

Vedlægsseddel med CLP mærkning for CCO BaseCoat

Vedlægsseddel med CLP mærkning for CCO TopCoat

Vedlægsseddel med CLP mærkning for CCO Color GelPolish

 

Du kan læse mere om reglerne for CLP mærkning her

 

 

Når du arbejder med negle og gellack, gelPolish, gelé, akryl, shellak, gellish etc. kommer du også i kontakt med andre kemikalier/stoffer. Se også datablade for:

 

Acetone

Isopropylalkohol

 

Hvis det kun er dig, der arbejder med produkterne, skal du sørge for at produktbladene for produkterne er tilgængelige. Hvis du har ansatte, som arbejder med produkterne, er du forpligtiget til også at udarbejde en APB (arbejdspladsbrugsvejledning). 

Du kan læse mere om dette på Arbejdstilsynests hjemmeside.

 

Hvad er gellack og hvordan virker det?

Når man skal have noget til at hæfte eller lime på noget, kan man opnå dette ved at kemisk "sammensmelte" to overflader - ligesom når man lapper en cykel, så "vulkaniserer" man lappen sammen med cykelslangen. En anden måde er det man kender fra to perfekte glatte overflader. Du  har måske oplevet hvordan noget kan "hænge fast" på et glat bord, hvis der er en smule vådt. Det suger sig nærmest fast. 

Gellack indeholder produktet HEMA. HEMA er en slags lim. Den virker ved, at den indeholder et voks - ex. shellac - og polymerer. Polymerer er lange mikroskopiske tråde af plast (akryl), Polymerene og voksen fylder de mikroskopiske sprækker og revner op. På den måde danner de en slags "perfekt nøgle", og opnår en utrolig stor kontaktflade. Når produktet udsættes for energien fra UV-lyset, hærder det, og man har så en utrolig god hæftning. Ud over den utrolig gode hæftning, er en anden fordel, at man ikke ødelægger overfladen man limer på, da hæftningen sker mekanisk ved at opfylde sprækker og revner og danne en "nøgle". Dette er især en fordel på neglepladen, da men så ikke er så hård ved neglens overflade.

 

HEMA er således et fantastisk produkt, når det gælder hæftning på ru overflader. HEMA kaldes også akrylater og er således grundideen i alle akrylnegle, gellack, shellac, gelpolish etc.

 

ULEMPEN VED HEMA

Desværre er der også ulemper ved HEMA. Da produktet netop virker ved at små polymerer fylder sprækker og revner op, betyder dette også, at hvis HEMA kommer på huden, så vil de små sprækker i huden også blive fyldt op. Når der sker en hærdning af polymererne, vil disse også hærdes på huden. Hvis HEMA hærder dybt nede i hudens porer, kan der ske det, at kroppen opfatter dette som fremmedlegemer og reagerer på det. Præcis som på samme måde som hår man har en splint. Så bliver området rødt og irriteret. Kroppen forsøger at frastøde splinten. På samme måde kan der ved uhensigtsmæssig brug af HEMA, opstå en allergisk reaktion - en rødmen, svie og kløe, hvis HEMA opfattes som fremmedlegeme af kroppen.

 

HVORDAN UNDGÅR MAN EN ALLERGISK REAKTION?

En allergisk reaktion er ikke noget der sker ofte. Men der er en risiko for at det kan ske. Problemet er polymererne - altså akrylaterne - når de er i flydende tilstand. I denne tilstand kan de ved hudkontakt trække ind i hudens små porer. Det er derfor vigtigt ikke at pensle/påføre produktet på selve huden, men kun påføre på selve neglepladen. Så længe dette sker, er der ingen risiko. 

Hvis der opstår en reaktion, vil huden blive rød og begynde at klø og måske svie en smule. Huden kan tørre ud og skalle af. Hvis man får en allergisk reaktion, er det vigtigt at stoppe med at anvende produktet, da huden jo skal kunne gendanne/hele.

Da produktet jo er flydende, er det også vigtigt at anvende produkter som er en smule tyktflydende. Disse er nemmere at styre og påføre på kun neglen, og skulle der ske hudkontakt, vil den tyktflydende væske ikke trække så dybt ind i huden, som en tyndtflydende væske vil. På denne måde skånes huden mest muligt.

 

HVAD GØR JEG HVIS JEG ELLER KLIENTEN HAR FÅET EN ALLERGISK REAKTION?

Det første der skal ske, er at stoppe med at buge produktet. Opsøg læge. Lægen vil ordinere lindrende creme som vil kunne bruges, hvis huden opleves meget tør. Hvis du har udviklet en allergi mod HEMA, bør du stoppe med at bruge produktet. Kroppen vil med sikkerhed reagere på HEMA igen.

Hvis gellack skal fjernes fra neglen, hos en person som har en allergisk reaktion, bør det files af. Brug af acetone vil kunne udtørre huden yderligere..

 

FINDES DER HEMA FRI PRODUKTER?

Ja der er efterhånden dukket produkter op, som ikke indeholder HEMA. Produkterne indeholder istedet EMA. At produkterne er HEMA frie, betyder ikke at der ikke kan ske en allergisk reaktion, ligesom ved HEMA. Forskellen ligger i polymerernes længder. EMA hæfter godt, men ikke helt så godt som HEMA. Med EMA er der også risiko for allergiske reaktioner, men med HEMA er der statistisk 5-10 gange så stor sandsynlighed for allergisk reaktion. Der er også produkter undervejs som hæfter vha. produktet HPMA (hydroxypropyl methacrylate) som regnes meget mere risikofrit end EMA.

 

UANSET HVILKET KEMISK PRODUKT DER ANVENDES, VIL DER VÆRE EN RISIKO FOR ALLERGISKE REAKTIONER!

Produkterne isoprophylalcohol, acetone, HEMA, EMA etc. er alle forbundet med risiko for allergiske reaktioner og bør kun anvendes på neglefladen. Undgå hudkontakt. Derfor må det skønnes, at professionelle, folk med erfaring og rutine og evt. relevant uddannelse, vil sikre en så omhyggelig anvendelse af produkterne som overhovedet muligt. Husk også altid at sætte dig ind i den korrekte brug og ikke mindst sikkerhedsbladet. Sørg for at der forefindes et sikkerhedsblad på arbejdspladsen, så der kan reageres korrekt ved uheld.

HEMA udgør kun risiko i flydende tilstand. UNDGÅ at opløse uhærdet akrylater med ex. ISOPROPHYLALCOHOL og derefter påføre det på huden. Kommer der GelPolish på huden, så undgå at fjerne det med ISOPROPHYLALCOHOL - da det jo bare fortynder produktet endnu mere.