Gellak troubleshooter

Posted by GENDA 30-09-2018 0 Comment(s)

Har du problemer med din gellak?

Det at arbejde med gellak, gelé, akryl og gelpolish er lidt et håndværk som skal læres. Negle er forskellige. Deres overflader er forskellige. Nogle negleplader er fedtede, nogle tørre, nogle meget tynde osv.

 

Selv om det er let, at påføre gellak / shellac, kræver det alligevel en del omhyggelighed, rutine og korrekte procedurer for at opnå det helt perfekte resultat. Der er mange faktorer i spil. De forskellige farver opfører sig ikke helt ens, da der er forskel på mængden af pigment i dem. UV-lamper er ikke helt ens, og underlaget - selve neglepladen - kan være forskellig og være forberedt (PREP.) på forskellig vis. 

 

Meget læres på neglekurser og sammen med erfaring og øvelse som negletekniker opnås det perfekte håndelag. I denne guide kan du læse om de mest generelle årsager til, at resultatet nogle gange ikke bliver perfekt..

 

Generelt om gellak og PREP

 • Gellak skal påføres i tynde lag. Hellere for tyndt og flere lag, end for tykt.
 • Gellak skal påføres i ensartet/jævnt lige tykt over alt lag.
 • Gellak laget bliver nemt for tykt hvis lakken er tyk (ex. mærke farver) eller hvis mængden af lak på pensel er stor (dup pensel på flaskens kant)
 • Gellak er en "lim", som hæfter ved at udfylde mikroskopiske revner og ujævnheder i neglepladen og derved binder. Produktet binder ikke ved at gå "i opløsning" med neglene. Derfor er det vigtigt at der er mikroskopiske ujævnheder og at disse er rene. Ujævnhederne dannes ved at slibe/matslibe neglen og evt. ved at anvende ACID PRIMER (Undgå hvis muligt)
 • Det er vigtigt at der ikke er støv efter slibning på neglen.
 • Kunder er ikke ens - deres negle er ikke ens - lakkerne er ikke ens pga. forskellig mængde pigment (farve)
 • Lakker har forskellig viskositet (hvor flydende de er) alt efter temperatur. En kold lak kan nemmereblive påført i for tykt lag end en lun lak.
 • Lakker med pigment bør omrystes før brug.

 

Specielt om UV-lamper

 • UV lamper med rør mister gradvist deres effekt. Effekten er rigelig i starten. Men på et tidspunkt vil ekffekten blive så lav, at den hærdetid du plejer, ikke længere er nok.
 • LED hærder hurtigt med stor effekt. Hurtig og hård hærdning kan i enkelte tilfælde bevirke en krakelering eller krympning af gellak/gelpolish/Gelé/akryl og især ved hærdningen af basecoaten, som er meget tynd i forhold til lakken med farve. Nogle lamper kan halvere effekten på en knap, for at modvirke dette. Alternativt bør hærdetiden for basecoat forkortes. Nogle uv lamper har endda et speciet program, hvor effekten forøges i trin.
 • En mørk lak har mere pigment som gør genemtrængningen af uv-lys ned  igennem lakken sværere. Derfor skal hærdetiden muligvis forøges for optimal hærdning af meget mærke lakker.

 

BEMÆRK: specielt om BaseCoat og PRIMER

Basecoat og primer har til formål at hæfte hæfte på neglepladen. Lidt ligesom et stykke dobbeltklæbende tape/tæppetape. Negleplader er forskellige og derfor kan nogle opleve problemer med hæftningen. Selve hæftningen er altafgørende. Der er forskellige muligheder for at opnå bedst mulig hæftning:

 • BaseCoat
 • BaseCoat RUBBER
 • Kombinationen af PRIMER + BaseCoat eller BaseCoat RUBBER
 • Mere/bedre matslibning før

 

BaseCoat "krakelerer" eller "krymper"

Årsag: Basecoat laget er for tykt

Løsning: Vær påpasselig med at påføre tyndt lag. Sørg for at basecoat ikke er for kold. Den kolde lak er lidt mere tykflydende end en lun lak. Derved kan man let komme til at påføre for tykt lag. Dup penslen på flaskens kant, så mængden af basecoat på penslen ikke er for stor.

 

Årsag: For lang eller for hård hærdning af basecoat.

Løsning: Sæt hærdetiden ned. Hvis du har en lampe der kan variere i effekten (ex. 24/48w) kan du prøve at nedsætte effekten der hærdes med. Hvis din uv lampe har et hærdeprogram så brug dette.

 

Årsag: Forberedelsen af neglepladen er ikke god nok

Løsning: Sørg for afrensning af al støv og fedt. Matslib neglepladen. Du kan evt. prøve at matslibe med en lidt grovere filI eller slibeblok. Husk neglepladen skal være helt tør efter affedtning.

 

 

Det virker som om, at gellak "krymper"

Årsag: Gellack er blevet påført i for tykt et lag.

Løsning: Påfør altis tynde lag. Vær opmærksom på, at Gellack ved kølig temperatur, eller for farver med stor mængde farvepigment, kan virke lidt tykkere. Derfor er det også meget nemmere at få påført et tykkere lag end for de mere lyse farver, eller en varmere lak.For tykt lag hærder ikke tilstrækkeligt. Det er ikke en løsning at øge hærdetiden!. Den eneste løsning er at være påpasselig med at påføre tyndt lag. Selv om farven virker til ikke at dække, må man ikke blive fristet til at påføre mere lak, som man normalt ville gøre med en almindelig neglelak.Tynde lag er alfa og omega i en god gellack eller shellack.

 

 

Den afsluttende finish virker en anelse mat.

Årsag: al voksen fra gellack / shellac er ikke blevet fjernet

Løsning: Sørg altid for at anvende isopropylalkohol 99%. Mindre rent alkohol vil ikke kunne fjerne den fedtede voks film tilstrækkeligt.

 

Årsag: Der anvendes en nailpad som ikke længere er ren nok til at fjerne voksen. Eller Nailpad er "Tør".

Løsning: Skift nailpad. Sørg for at væde med tilstrækkelig alkohol. Da vokslaget ikke er tydeligt, som eksempelvis rød neglelak ville være, kan man let komme til at bruge en nailpad for meget.

 

 

Gellak føles klistret og blød efter affedtning

 

Årsag: Hånden / finger har ikke været placeret i lampen, så alle negleflader er blevet eksponeret for nok UV-lys. 

Løsning: Sørg for at alle negleflader får tilstrækkeligt UV-lys. Forøg evt. hærdetiden for at sikre at den mindst belyste negl også får tilstrækkeligt UV-lys. Især tommelfinger kan være besværlig, da denne vender "på siden" inde i lampen.

 

Årsag: Gellak / shellack er blevet påført i et for tykt lag.

Løsning: Især mærke farver har let ved at blive påført i for tykt lag, da lakken i sig selv er lidt tykkere, på grund af den større mængde af pigment (farve). Påfør tynde lag. Husk at hærde efter hver påføring og i tilstrækkelig tid.

 

Årsag: Lampen afgiver for lidt UV-lys.

Løsning: Udskift UV-rør. Sørg for at alle rør lyser. Sørg for at rørene ikke er beskidte, da dette vil lave en "skygge" for UV-lyset. Forøg evt. hærdetiden for at kompensere for dårligere rør.

 

VIGTIGT: Utilstrækkelig hærdning vil øge risikoen for at produktet ikke holder optimalt på neglefladen.

 

 

Der er bitte små huller eller bobler i overfladen.

 

Årsag: Topcoaten er påført i for tyndt lag eller et lag som ikke dækker over alt.

Løsning: Fil let overfladen med en neglefil korn 240. Påfør nyt lag TopCoat.

 

Årsag: Der har været små støvpartikler på negleflade efter slibning, som ikke er blevet fjernet helt

Løsning: Sørg for at fjerne alt slibestøv inden påføring af gellack. Brug evt. en Nailpad med isopropylalkohol. Husk at lade alkohol fordampe helt, inden der påføres gellack. Støv kan også fjernes ved pustning, evt. med luftbold og pensel eller dåse med komprimeret luft.

 

Årsag: Utilstrækkelig hærdning

Løsning: sørg for at alle negleflader hærdes nok. Nogle lamper har "blinde", hvor især tommelfinger kan have tendens til at vende "sidelæns" inde i lampen og derfor ikke hærdes nok.

 

Årsag: Hvis du har brugt gel eller akryl i opbygningen af neglen, inden gellak, er dette muligvis ikke hærdet tilstrækkeligt.

Løsning: Vær påpasselig med altid at hærde tilstrækkeligt. Længere hærdetid er bedre end for lidt hærdetid. Der er steder hvor mængden af UV-lys vil være mindre. Ex. tommelfinger, undersiden af negletippen etc.Underhærdning vil resultere i at du bygger oven på et blødt lag, eller lag med bløde områder.

 

Årsag: Topcoaten kan være påført for tykt, eller er hærdet utilstrækkeligt.

løsning: Påfør tynde lag. Hærd efter hvert lag. Sørg for at hærdetiden er tilstrækkelig og at alle steder hærdes tilstrækkeligt.

 

Årsag: Lampen afgiver for lidt UV-lys. UV-rør er slidte eller beskidte.

Løsning: UV-rør skal udskiftes jævnligt. 3-4 md. afhængigt af brug. Hvis rørene er beskidte eller støvede kan de rengøres med klud og alkohol. Husk at lampen skal være slukket imens, og indtil alkohol er fordampet.

 

 

Gellak virker lidt mat og ikke skinnende blank

 

Årsag: Topcoaten er ikke hærdet tilstrækkeligt.

Løsning: Anvender du en UV-lampe med rør, skal disse muligvis skiftes. Vær sikker på at alle rør lyser. Anvender du en LED lampe check da om alle LED lyser. Vær sikker på at hærdetiden har været tilstrækkelig. Hærd hellere længere tid, end for lidt tid.

 

Årsag: Hånden har været placeret så ikke alle flader er blevet tilstrækkelig hærdet.

Løsning: Vær omhyggelig med at anbringe hånden så alle flader hærdes af UV-lyset. Især tommelfinger kan være svær at få hærdet nok, da denne vender "sidelæns". Hvis din lampe ikke har reflektor bund, får den del af tommelfinger der vender ned mod bordet muligvis for lidt UV-lys/hærdning.

 

Årsag: Topcoaten er påført i for tykt lag.

Løsning: Vær omhyggelig med at påføre tynde lag. Hærd efter hver lag. Tør evt. pensel af på flaskekanten, så du ikke får for meget lak på neglen.

 

Årsag: Topcoaten er ikke affedtet helt.

Løsning: Affedt topcoat igen med nailpad. Pas på ikke at genbruge samme nailpad for meget. Voksen der skal fjernes er "usynlig" så man kan let komme til at genbruge den samme nailpad for meget. Hvis du ønsker at undgå, at skulle affedte, kan du prøve at anvende Topcoat No-Wipe istedet for.

 

Neglepladen bliver varm og svier lidt under hærdningen

Årsag: Både basecoat og topcoaten kan fremkalde varme ved hærdning. Især MATTE TOPCOAT fremkalder varme.

Løsning: Hærd langsommer. Indstil din hærdningseffekt til halv kraft og hærd længere i stedet for. Hvis ikke du kan indstille din lampes effekt, kan du evt. hærde med pauser. Hvis din uv lampe har program for hærdning, kan du bruge dette.

 

Årsag: Laget der skal hærdes er påført i for tykt lag

Løsning: Påfør tyndere lag. Hærd efter hvert lag.

 

Årsag: Neglene er tynde. enten af naturlig årsag eller af slid, nedslibning efter fjernelse af akryl, gel, gellack, gellac ell.

Løsning; Fil ikke med grove file. Brug ikke grovere fil end korn 240. Fil kun i gro-retningen, når neglen skal matteres før basecoat. Hærd ved lav effekt eller hærd med pauser. Påfør meget tynde lag. Hvis dette ikke hjælper, bør du overveje en pause uden produkterne, så neglen kan komme sig.

 

Årsag: Neglene er efterhånden blevet tynde efter gentagende aftagelser og filning på neglepladen med for grov fil eller for meget filning. 

Løsning: Overvej almindelig neglelak indtil neglen har gendannet sig og er blevet tykkere. Neglen kan alternativt forstærkes med "liquid&Powder" system. Husk ikke at slibe dette produkt væk.

 

 

Der er opstået små bobler inde i lakken

Årsag: Produktet kan være blevet "omrørt" under påføring. Derved kan der være skabt en lille luftlumme i et lag. Dette kan også forekomme hvis produktet er "duppet" på.

Løsning: Sørg for at påføre et glat og jævnt lag og undgå at køre for meget frem og tilbage i den våde lak.

 

Årsag: Hvis der er brugt opbygnings gel, kan boblerne stamme her fra. Bobler kan forekomme når gel blandes med additiver.

Løsning: Mix produkterne forsigtigt uden for megen eller for kraftig omrøring.

 

 

Gellak løsner sig ved neglekanten.

Årsag: Klargøring af neglen (PREP.) har ikke været tilstrækkelig omhyggelig..

Løsning: Vær meget omhyggelig med affedtning og matslibning af neglen. Sørg for at komme helt ud på kanterne af neglen. Det kan især være svært at komme ned på siden af neglen ved huden. Pres evt. med en finger, så mere af neglens kant bliver synlig og tilgængelig for filen.Husk at fjerne alt slibestøv og affedte grundigt.

 

Årsag: Utilstrækkelig hærdning

Løsning: Sørg for tilstrækkelig hærdetid. Sørg for at kanterne af neglen også hærdes tistrækkeligt. Specielt tommelfinger kan vende således i lampen, at den  nederste del, ned mod bordet ikke belyses tilstrækkeligt. Efter hærdning kan der evt. hærdes med håndfladen opad, så produktet der er påført ind under neglen, på neglespids, også hærdes.

 

 

Der er matte "pletter" eller områder i lakken

Årsag: Klargøring af neglen (PREP.) har ikke været tilstrækkelig omhyggelig..

Løsning: Vær meget omhyggelig med affedtning og matslibning af neglen. Sørg for at komme helt ud på kanterne af neglen. Det kan især være svært at komme ned på siden af neglen ved huden. Pres evt. med en finger, så mere af neglens kant bliver synlig og tilgængelig for filen.

 

Årsag: Der kan være mulige olie/fedt pletter fra affedtning, hvis en finger har berørt den affedtede negleplade efterfølgende. Affedtnings naipad er ikke ren.

Løsning: Sørg for grundig affedtning og undgå at berøre neglefladen efter affedtning. Lad alkohol fordampe helt, inden påføring af basecoat og gellack farve / lak

 

Årsag: Fedt rester på filen der har været brugt, eller støvrester fra file arbejdet er ikke blevet fjernet fuldstændig inden basecoat

Løsning: Brug rene file. Rengør evt. dine file. Sørg for grundigt at fjerne al støv. Det kan især være svært at fjerne støv hvor neglen møder huden langs neglepladen. Tryk evt. huden ned, så mere af neglepladen vises, og pust/tør/rens grundigt.

 

Årsag. Laget er påført uens og muligvis med "huller" (helligdage)

Løsning: Vær meget omhyggelig med at trække et jævnt og ensartet lag ud over neglepladen.

 

 

Gellak kan pilles af i flager eller som en "hel negl"

Årsag: Utilstrækkelig hærdning

Løsning: Sørg for tilstrækkelig hærdning på alle negleflader.

 

Årsag: UV-lampens effekt er ikke længere stor nok.

Løsning: Udskift UV-rør. Levetiden er begrænset. Man kan ikke se på lyset om rørene afgiver nok UV-lys.

 

Årsag: Uens tykkelser i lagene har bevirket utilstrækkelig hærdning nogle steder.

Løsning: Vær påpasselig med at påføre ensartet og jævnt lag. Påfør hellere tynde lag og flere, end få tykke lag.

 

Årsag: For tykt lag. Utilstrækkelig hærdning af en mørk farve

Løsning: De mørke farver indeholder mere pigment og er en anelse mere tykflydende. Derfor kan man let påføre tykkerelag. Den øgede farvepigment kræver også længere hærdning. Forøg evt. hærdetiden.

 

Årsag: Basecoat hæfter ikke godt nok på neglen.

Løsning: Basecoat er ikke nok til at binde på din negl. Du kan vælge imellem en almindelig basecoat og en basecoat RUBBER. Prøv at skift basecoat. Prøv at anvende PRIMER inden basecoat. Prøv først om en primer uden acid er nok til at løse problemet. Denne primer forbedre hæftningen ved at ændre pH værdien på overfladen af neglepladens. Er dette ikke løsningen, kan du prøve en acid primer. Vær dog forsigtig med denne. Denne primer virker ved at ætse små fordybninger i din negl.

 

 

Det virker som om, at Gellak ikke binder på neglen

Årsag: Forberedelsen og forbehandlingen har ikke været god nok.

Løsning: Sørg for at neglepladen er ordentlig affedtet. Sørg for at der ikke forekommer slibestøv på neglefladen efter matteringen af neglen, inden basecoat.

 

Årsag: Basecoat er påført i for tykt lag

Løsning: Sørg for at basecoaten påføres i tyndt jævnt lag, så hærdningen bliver tilstrækkelig alle steder. Overhold hærdetiden.

 

Årsag: Utilstrækkelig hærdning på grund af lampen

Løsning: For tykt lag. Hærdetiden er for kort, eller UV-lampen er slidt eller beskidt. Hvis lampen ikke afgiver tilstrækkeligt UV-lys på grund af slid, skal UV-rør udskiftes. Vær sikker på at alle fire rør eller alle LED er funktionelle. Hvis UV-rør er beskidte, kan der dannes skyggeområder. Rengør rør med fnugfri klud og evt. alkohol. HUSK at lampen skal være slukket imens. Udskift UV-rør efter behov, alt efter antal brugstimer.

 

Årsag: Utilstrækkelig hærdning på grund af forkert placering af hånden i lampen.

Løsning: Sørg for at hånden placeres langt nok inde i lampen, så lyset fra UV-rør eller LED udnyttes optimalt. Sørg for at alle negleflader udsættes for UV-lys. (specielt tommelfinger kan vende lidt sidelæns inde i lampen)

 

Årsag: Basecoat er ikke nok til at hæfte på din negl. Din negl kræver brug af primer, eller hæfter bedre med anden type Basecoat.

Løsning: Prøv at skifte basecoat. Bruger du almindelig, så prøv basecoat Rubber og omvendt. Prøv om en primer uden acid kan løse problemet. Hvis ikke, kan du anvende en acid primer. Vær dog forsigtig med denne.